Skip to content

ratirisep

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי בבקשת הילדה, מכיוון שעלויות הנדל"ן מיועדות אך ורק להוצאות עובדים. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת פרס עובדים שקופה. בנות נלקחות מגברים באופן אישי. יעד עדיפות של חברת הליווי ישראל עיסוי אירוטי בבת ים – לספק לעובדים את העבודה הטובה ביותר עם רווחים גדולים, וגברים עשירים עושים שירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מאפשרת להשיג שיתוף פעולה ממושך, אשר יהפוך לעיוות גם לעובדים וגם ללקוחותינו.